Opas ISO 27001 -tietoturvakoulutukseen

Tietoturvatietoisuuskoulutusta on perinteisesti pidetty pikemminkin vaatimustenmukaisuusvaatimuksena kuin todellisena tietoturvavalvontana. Ajan kuluessa ja kyberuhkien kehittyessä näin ei kuitenkaan enää ole.

ISO 27001 -standardin noudattamisen kannalta on olennaisen tärkeää noudattaa lauseketta 7.2.2. Vielä tärkeämpää on kuitenkin luoda organisaatioon tietoturvakulttuuri ja huolehtia siitä, että kaikki työntekijät omaksuvat sen.

Työntekijämme ovat ensimmäinen puolustuslinjamme, ja on tärkeää antaa heille oikea turvallisuusajattelu.

Tässä artikkelissa annamme neuvoja seuraavista asioista:

Miten ISO 27001/2 -standardia noudatetaan tietoturvatietoisuuskoulutuksen avulla?

Tehokkaan tietoturvatietoisuuskoulutuksen olennaiset osatekijät

ISO 27001/2 -vaatimustenmukaisuuden saavuttamisen edut

Miten päästä alkuun tänään

Vaatimustenmukaisuuden saavuttaminen ja ihmisten turvallisuuskulttuurin luominen

ISO 27001/2 -standardin lausekkeessa 7.2.2 todetaan:

"Tietoturvatietoisuus, -kasvatus ja -koulutus - Kaikkien organisaation työntekijöiden ja tarvittaessa alihankkijoiden olisi saatava asianmukaista tietoisuutta lisäävää koulutusta ja koulutusta sekä säännöllisiä päivityksiä organisaation toimintalinjoista ja -menettelyistä, jotka liittyvät heidän työtehtäviinsä".

 

Tämä tarkoittaa, että organisaatioiden on kehitettävä tehokkaita koulutusohjelmia sisäisten tietoturvapolitiikkojensa mukaisesti.

Tämä on tehtävä alan parhaiden käytäntöjen noudattamisen lisäksi ottaen huomioon suojattavat yritystiedot ja myös tietojen suojaamiseksi toteutetut turvatarkastukset.

Mitä tietoturvatietoisuusohjelman tulisi sisältää

ISO 27001/2 -standardin noudattamiseksi tietoturvatietoisuuden koulutusohjelmassasi olisi otettava huomioon erilaisia koulutusmuotoja. Esimerkiksi:

Miten jatkuva tietoturvatietoisuuskoulutus pysyy tehokkaana ja hallittavana?

Tietoisuusohjelmien tulisi olla:

  • Suunnitteltu etukäteen ja ottava huomioon työntekijöiden eri roolit organisaatiossasi.
  • Suunniteltu ylityökoulutus, joka toistetaan vähintään kuukausittain, jotta koulutus on jatkuvaa ja kattaa uudet työntekijät ja ulkopuoliset toimeksisaajat.
  • Sisältöä on myös päivitettävä säännöllisesti, jotta se pysyy organisaation toimintaperiaatteiden, uhkakuvien muutosten ja sisäisistä ja ulkoisista tietoturvaloukkauksista saatujen kokemusten mukaisena.
  • Lue, miten usecuren automatisoidun tietoturvatietoisuuskoulutuksen avulla voit täyttää ISO 27001 -koulutusvaatimukset helposti.

Uskomme, että näiden yksinkertaisten ohjeiden noudattaminen auttaa organisaatiota noudattamaan ISO 27001/2 -standardin lauseketta 7.2.2 ja, mikä tärkeämpää, kouluttaa, voimaannuttaa ja suojella käyttäjiä jatkuvilta verkkouhilta.

Tämä puolestaan suojaa organisaatioita ja niiden asiakkaita, niiden tietoja ja myös niiden mainetta!

 

Aloita ihmisten muuttaminen vahvimmaksi puolustuslinjaksi.

usecure on ihmisriskien hallintaratkaisu (HRM), jonka avulla yritykset voivat vähentää käyttäjiin liittyviä tietomurtoja, rakentaa kyberkestävän työvoiman ja saavuttaa vaatimustenmukaisuusstandardit automaattisten käyttäjäkoulutusohjelmien avulla.

Johtavien IT-ammattilaisten ja hallinnoitujen palveluntarjoajien (MSP) luottamuksen ansainnut usecure analysoi, vähentää ja valvoo ihmisten kyberriskiä riskilähtöisten turvatietoisuuskoulutusohjelmien, simuloitujen tietojenkalastelu-kampanjoiden, yksinkertaistetun käytäntöjen hallinnan ja jatkuvan pimeän verkon tietoturvaloukkausten seurannan avulla - kaikki yhdeltä alustalta.

Lisätietoja usecure:sta