Kursen DISA finns nu tillgänglig på usecures lärplattform uLearn!

Kursen DISA (digital informationssäkerhet för alla) finns nu tillgänglig på usecures lärplattform uLearn. Testa kursen gratis idag!

Det kan verka som en överväldigande uppgift att förklara för sin personal varför medvetenhet om cybersäkerhet är viktigt. Att förklara för din personal varför ämnet är relevant till just dem kan vara ännu svårare. 

Företag vet ofta inte var de ska börja när det kommer till att planera informationssäkerhetsträning och fastställa säkerhetsriktlinjer, vilket gör att personalen lätt blir offer för vanliga attacker, så som phishing och social engineering.

Vi har därför lagt till MSB:s kurs i vår automatiserade användarplattform. Kursen hjälper dig att förbättra din personals säkerhetsbeteende genom att gå över 10 av de viktigaste punkterna inom cybersäkerhet. 

Vad handlar kursen om?

Kursen tar upp 10 relevanta ämnen inom digital informationssäkerhet som presenteras via video och text:

  • Säkert beteende vid informationshantering
  • Lösenordssäkerhet
  • Säkerhetskopiering
  • Säkerhet i molnet
  • Säker e-postanvändning
  • Informationssäkerhet i sociala medier
  • Avsändargranskning
  • Skadlig kod
  • Informationssäkerhet utanför arbetsplatsen
  • Hur gör man när det blir fel?

Kursen kan genomföras på under 30 minuter och har designats för att vara lättförstådd och innehåller inte onödig teknisk jargong. 

Kursen kan appliceras till vilket företag och industri som helst, och innehåller tips som kan bidra till förbättring av existerande policyer och procedurer.

Testa kursen gratis 

Testa en 14-dagars gratis provperiod av usecure och få tillgång till kursen idag, så väl som resten av våra interaktiva kurser som täcker andra ämnen inom informationssäkerhet och compliance. 

För att få obegränsad tillgång till alla kurser, registrera dig som kund med usecure. Kom igång genom att boka en demo eller använd vår livechatt nedan. 

Är du redan usecure-kund?

Logga in på usecure och gå till uLearn Course Library, sök sedan på "DISA".

Gör människor till ditt starkaste försvar

usecure är Human Risk Management-lösningen (HRM) som stärker företag i deras försvar mot cyberkriminalitet, och därmed minskar antalet säkerhetsincidenter som har orsakats av användarna själva. usecure hjälper företag att upprätthålla goda riktlinjer när det kommer till digital informationssäkerhet, och skapar en stark arbetskraft genom automatiserade träningsprogram.

usecures plattform används av ledande IT-företag och MSP:er (Managed Service Providers). usecure analyserar, minskar och bevakar mänskliga cyberrisker genom träning inom säkerhetsmedvetenhet, simulerade phishingkampanjer, förenklad policy-hantering och fortgående bevakning av dark web-överträdelser - allt från en och samma plattform. 

Lär dig mer om usecure